V předvečer roku Oskara Nedbala
21/11/2023
úterý 19.00
prémie sk. H, 150 Kč

Představení proběhlo.

Skupina

mimo předplatné

malý sál

V komponovaném pořadu hudby a slova vyslechneme písně Oskara Nedbala a další skladby v podání sopranistky Bronislavy Smržové a klavíristy Jana Míchala. Četbou z korespondence a dalších dobových pramenů hudební program doplní Ludmila Peřinová a Jakub Smrčka z Mezinárodní společnosti Oskara Nedbala.

V programu budou zastoupeny tyto skladby:
Antonín Dvořák - cyklus V národním tónu
Oskar Nedbal -  Písně op. 2, Písně op. 11
Klavír sólo -  Pastouškův popěvek, První taneční kroky, Ukolébavka, Vánoční nálada


Bronislava Smržová se věnuje hudbě od dětství. Absolvovala hudební Gymnázium Jana Nerudy  - obor zpěv a housle, Pedagogickou fakultu UK a Pražskou konzervatoř. Zúčastnila se dlouhé řady mistrovských pěveckých kurzů. Jako sólistka vystupuje mimo jiné např. s Orchestrem BERG, orchestrem Hudby Hradní stráže a Policie ČR nebo Jihočeskou filharmonií. Ve spolupráci s dirigentem a skladatelem Janem Zástěrou se účastnila natáčení několika CD a také slavnostního koncertu v rámci Národní pouti do Říma k výročí svatořečení Anežky České. V roce 2022 úspěšně debutovala v Jihočeském divadle v roli Královny noci, za níž v roce 2023 získala cenu Jihočeské Thálie. Spolupracuje na projektu Opera lidem, jehož tvůrcem je barytonista Vladimír Chmelo. V jeho třídě se dále pěvecky vzdělává. Věnuje se také pedagogické činnosti. Je zakladatelkou letních pěveckých kurzů a festivalu Zpívající Kouřim pro mladé zpěváky.

Jan Míchal vystudoval obor dirigování na Konzervatoři Jaroslava Ježka a na Hudební fakultě AMU. Od svého dětství, které strávil na jižní Moravě, je obklopen hudbou mnoha směrů. K jeho širokému hudebnímu záběru přispívá kromě klasické hudby zkušenost liturgické kantorské praxe a sepjetí s folklorním prostředím. V současné době ho fascinace gregoriánským chorálem vede k objevování interpretace staré hudby. Od září 2021 spolupracuje s Kladenským symfonickým orchestrem. Dalšími uskupeními, s nimiž Jana pojí umělecká spolupráce, jsou např. Kühnův smíšený sbor, Pražský smíšený sbor, Ensemble Opera Diversa, Opera Studio Praha aj. Vedle studia dirigování se Jan věnuje také sólové hře na klavír a na varhany, korepetici a zpěvu.

Předplatitelé sk. H si mohou na základě předložené předplatenky vyzvednout vstupenky v pokladně divadla.