Všemi smysly - Symbolismus ze sbírky AJG
komentovaná prohlídka výstavy
11/11/2021
čtvrtek 17.00
Vstup volný
y

Skupina

mimo předplatné

Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem Davidem Kubecem, který představí různá východiska a polohy českého symbolismu ve výtvarném umění.

Výběr z kolekce obrazů, grafik a plastik sbírkového fondu Alšovy jihočeské galerie přiblíží umělecká díla z konce 19. století a první poloviny 20. století, které částečně navazují na hlavní myšlenky romantismu a naturalismu. Prezentaci významných osobností českého malířství - např. Jan Preisler, Maxmilián Pirner či Jan Zrzavý  -paralelně doplní grafická díla Jana Konůpka a Jaroslava Panušky a také sochy Františka Bílka a Ladislava Šalouna.