Jeden svět v Táboře 2021

Pořádáno ve spolupráci s Cheiron T, o.p.s.

Vstupenky v prodeji na místě před projekcí.