j

Pronájem

Nabízíme velký i malý sál organizacím, firmám i jednotlivcům k pronájmu pro jimi pořádané akce. Máte také možnost pronájmu DON klubu.

S dotazy se obracejte na pana Marcela Kříže na telefonu +420 603 181 029 nebo adrese dramaturgie@divadlotabor.cz.