j
Deník Anny Frankové
Divadlo Polárka Brno
23/5/2018
Středa 08.30
Vstup volný

Představení proběhlo.

Určeno pro

II. stupeň ZŠ
SŠ a SOU

velký sál

Autor

Ondřej Elbel

Režie

Ondřej Elbel

Hrají

T. Hlostová, B. Kocmánková j.h., J. Skovajsa, K. Veselá, I. Smečková-Bencová j.h., K. Francová, L. Stárek, A. Texel, V. Vítek, L. Daňhel, M. Mátořík

Délka představení

120 minut

www.divadlopolarka.cz

Dramatizace nejslavnějšího deníku. Příběh dospívání, příslibů talentu a mládí. Příběh vzdálený válečným krutostem a přesto jimi neúprosně poznamenaný. Příběh zmařeného života a přesto příběh, který již generace čtenářů naplňuje nadějí.
V tajných prostorách za zdmi jednoho amsterodamského domu žije rodina Frankových. Rodina, která je odsouzená k tomu, aby nebyla. Neudělala nic špatného, ale doba rozhodla: je židovská a nemá právo být. Anna Franková chtěla být spisovatelkou, chtěla psaním změnit svět k lepšímu. Ale nestihla to. Nebo ano?