j
III. Koncert pro Světlušku
Základní umělecká škola Sezimovo Ústí
16/4/2018
Pondělí 18.00
pronájem

Představení proběhlo.

malý sál

Dobročinný koncert ve prospěch Nadace Českého rozhlasu, ve kterém vystoupí žáci ZUŠ Sezimovo Ústí, pod záštitou starosty Mgr. Ing. Martina Doležala a držitele Ceny O. Havlové pana Ladislava Dohnala.

Na pronájmové akce se vstupenky v divadelní pokladně neprodávají.