j
Karel Oliva - Cizí slova
Science Café
8/1/2019
Úterý 19.00
50 Kč

Představení proběhlo.

Skupina

mimo předplatné

DON klub

www.sciencecafe.cz

Proč si jazyky navzájem půjčují slova, která slova jsou v češtině cizího původu a jaké v ní mají postavení, také stručně o tom, jaká česká slova pronikla do cizích jazyků. Na závěr krátká úvaha, zda naší mateřštině hrozí nějaké nebezpečí.

Váš zájem podnítí a případné obavy rozptýlí doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. -  jazykovědec a popularizátor znalostí o českém jazyce. Vystudoval matematickou lingvistiku, pak působil na univerzitách a ve výzkumných ústavech v Československu, Bulharsku, Německu a Rakousku. Mezi lety 2003 a 2016 byl ředitelem Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR.