Martin Bosák | Milostný dopis Josefíně
1/7/21 - 30/6/22
y

DON foyer
út, čt 16.00 - 18.00 a hodinu před každým představením

Animace ve foyer divadla (zasazená příznačně vedle skladatelovy busty) je připomenutím odkazu, ale také osobního života Oskara Nedbala - je jedním z mnoha skladatelových písemných vyznání lásky jeho první ženě Josefíně.

Autorem interpretace rukopisu skladatele a jeho následné reformulace do nové podoby autorské abecedy - skriptového písma Oskar, je táborský grafik Martin Bosák.  V rámci své diplomové práce pro táborské divadlo vytvořil živé akcidenční písmo, které lze použít při produkci limitovaných sérií tiskovin a merchandisu, ale i v interiéru divadla.

Martin Bosák *1990, Hamilton, Kanada. Absolvent ateliéru grafického designu GD1 na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem. V současnosti působí jako spolupracovník studia Marathon v Holešovicích, kde se podílí na vytváření vizuálních identit a stavbě webů na platformě Webflow.