Všemi smysly - Symbolismus ze sbírky AJG
4/11/21 - 22/12/21
y

DON galerie
út, čt 16.00 - 18.00 a hodinu před každým představením

Výstavní projekt představí různá východiska a polohy českého symbolismu ve výtvarném umění. Výběr z kolekce obrazů, grafik a plastik sbírkového fondu Alšovy jihočeské galerie přiblíží umělecká díla z konce 19. století a první poloviny 20. století, které částečně navazují na hlavní myšlenky romantismu a naturalismu. Prezentaci významných osobností českého malířství (např. Jana Preislera, Maxmiliána Pirnera či Jana Zrzavého) paralelně doplní grafická díla Jana Konůpka a Jaroslava Panušky a také sochy Františka Bílka a Ladislava Šalouna.

Tuto expozici zároveň rozšiřuje v rámci již probíhajícího komorního výstavního projektu  Otevřené dílo velkoformátový obraz Tritoni od Beneše Knüpfera a nabídne tak komplexnější pohled a srovnání různých uměleckých žánrů s prvky secese či akademismu.

Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 4. listopadu v 17 hodin.

Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Davidem Kubecem se uskuteční ve čtvrtek 11. listopadu v 17 hodin.r
více